content top

Disponibilní zůstatek na účtu

Disponibilní zůstatek na účtu představuje částku peněz, kterou můžete aktuálně skutečně využít. Je zajímavé podívat se na výpis z účtu z bankomatu, pokud využíváte kontokorentní úvěr na svém běžném účtu. Vidíte tam totiž, že aktuální zůstatek je nižší, než zůstatek disponibilní a to právě o velikost kontokorentního úvěru, který můžete čerpat. Je to logické. Kontokorentní úvěr...

Celý článek

Úroková sazba p.a.: význam per annum

Úroková sazba p.a., tedy per annum, je roční úroková sazba, která udává, o kolik bude nominální hodnota jistiny za rok navýšena. Jde o ukazatel úroku, který říká, že daná jistina bude vynásobena koeficientem (1+i), kde i představuje právě úrokovou sazbu v desetinném čísle za rok, tedy p.a. Jde o nejčastěji volenou úrokovou sazbu, protože nejvěrněji popisuje danou situaci a dá se nejsnadněji...

Celý článek

Časová nominální hodnota peněz

Časová hodnota peněz představuje ekonomický termín, který říká, že dnes mají peníze jinou hodnotu, než bude mít stejná suma v nominální hodnotě za rok, za dva či za tři roky. Pro výpočet se používá úrok, kterým je potřeba danou hodnotu vynásobit/vydělit, abychom dostali skutečnou hodnotu daných peněz v čase. Musíme si totiž uvědomit, že díky inflaci a dalším vlivům peníze ztrácejí svou...

Celý článek

Jak dlouho trvá převod peněz mezi bankami

Bankovnictví v České republice zažívá v posledním období celou řadu výrazných změn a jednou z nich je i zkracování doby převodu peněz z jedné banky do druhé. Je zajímavé, že když chcete platbu urychlit, tak to lze. Ale standardně si musíte na převod z jedné banky do druhé počkat zhruba 2 dny. Záleží, jestli daný příkaz zadáte ráno, v poledne či večer daného dne. Ano, i to hraje svou roli a může...

Celý článek

Zpronevěra peněz (defraudace)

Zpronevěra peněz je velice častým jevem v obchodním modelu manažer – vlastník. Jde o to, že zaměstnanec nemá podíl na tom, když se společnosti začne výrazněji dařit. Nemusí jít přímo o top management, který obvykle je zainteresován na hospodářském výsledku, ale třeba nižší management či řadový zaměstnanec, který zkrátka nemá žádný benefit z toho, že se společnosti daří dobře nebo špatně. A...

Celý článek

Hotovostní platby limit – Maximální hotovostní platební styk

Hotovostní placení je v dnešní době posouváno do pozadí, přesto je v celé řadě případů využíváno. Současný denní limit pro placení v hotovosti je stanoven na 350 000 korun. Jde o relativně velkou částku, ale pokud chce člověk zaplatit například lepší auto, už to nemusí stačit. Je potřeba si ale uvědomit, že současná úprava dává šanci rozložit platbu do více dní a už se na ně limit...

Celý článek

Míra inflace v ČR

Míra inflace v České republice není nikterak palčivým problémem a je spíše upozaděna za dalšími ekonomickými efekty, které mají na reálný život lidí u nás výraznější dopad. Hlavní jsou totiž pro české občany především ukazatele nezaměstnanosti a růstu hrubého domácího produktu. To jsou veličiny, které hýbou mediálním světem, a míra inflace příliš nikoho nezajímá. Obvykle je totiž upozaděna...

Celý článek

Inflační spirála

Inflační spirála je ekonomický termín, který se používá v takové situaci, kdy se díky vzájemné interakci růstu cen zvyšují mzdy, které následně opět vyvolají růst cen. Což opět vede k růstu mezd a takhle stále dokola. Je to prakticky nikdy nekončící proces, který může skončit velikým problémem. Ale většinou se neprojevuje okamžitě, takže se mu všichni ve svých výhledech přizpůsobují a tím mu...

Celý článek

Inflační doložka

Inflační doložka je velice specifický druh obchodních podmínek, který slouží k tomu, aby reálná hodnota daného aktiva byla v čase neměnná. Fakticky jde o to, že pravidelná platba, jako například nájemné, se každý rok upraví podle toho, jaký je růst cen, tedy inflace. Pro pronajímatele to tedy znamená, že každý rok dostane reálně stejnou částku, tedy že si za danou částku nájemného pořád dokáže...

Celý článek

Běžná likvidita

Ekonomická teorie i praxe zná celou řadu různých likvidit a také pojem likvidnost. V praxi se často zaměňují, ale každý znamená naprosto něco jiného. Likvidita představuje schopnost určitého aktiva (majetku, pohledávek, zásob, … ) přeměnit se v peníze. Čím lepší má dané aktivum likviditu, tím lépe a rychleji lze měnit za peníze. Pro firmu pak likvidita znamená schopnost dostát svým závazkům...

Celý článek
content top